Google+ Followers

joi, 27 septembrie 2012

Trilogia tristeţii


Marea, invadată de alge, începe îndată a prinde o culoare bolnăvicioasă. Napoleon avea ochii întocmai aşa, mari şi cuprinşi de alge. Erau ochii bulbucaţi ai tatălui său. Întocmai când cel din urmă îi căscă îngroziţi pentru ultima oară, Napoleon se născu. Când fiul său prinse a scoase primul răcnet, Napoleon Tatăl căzu cu barca de pe acoperiş. Scăldat în lacrimi, strigase :”Aisberg!” şi se înecase cu nisip fără ca măcar o persoană să-l audă ori vadă.
Se născu prima tristeţe.
Napoleon fu un copil stingher, n-avea cu cine să se joace, iar ochii lui, acei ochi de mort care iubeşte, te cuprindeau şi cercetau fără milă, până când sângele-ţi îngheţa în vine.
Maică-sa, o fostă prostituată, cu creierul plăpând îmbuibat de nebunie îi spuse
- Dumnezeu urăşte femeile uşoare.
Napoleon, doar un copil, îngăimă
- Dumnezeu nu urăşte pe nimeni.
Dar ea nu-l auzi.
A doua tristeţe prinse viaţă.
Când crescu, Napoleon se făcu vânzător de cărţi deochiate. O fată cumpără cea mai murdară, perversă, deşuchiată scriere. El îi spuse ce-i spuse maică-sa de mult, prin delir. Ea îl privi serios şi cu o demnitate făr de seamăn îi spuse că Dumnezeu nu urăşte. Napoleon înmărmuri. Avea nisip în gură şi scuipă un grăunte înecăcios. Şi-o aminti pe maică-sa muşcând cearceafurile şi se văzu copil. Femeia asta, care avea minte de paraşută, dar trup de sfântă, era toate aceste lucruri ale trecutului său îndepărtat.
A treia tristeţe îi îngheţă şira spinării.
Napoleon se trezi scăldat în lacrimi şi sudoare. Aşternutul îi era ud şi cocoloşit. Ea veni într-o vineri, luă o carte plină ochi cu sex nebun, o rupse pagină cu pagină şi o înghiţi cu o senzualitate fără seamăn. Îşi linse pe rând buricele degetelor. Napoleon vru să fugă, căci el ştia că-i o diferenţă enormă între senzualitate şi pornografie. Senzualitatea e fermecătoare şi cere o apropiere mai mare, fără să necesite stringent vreo împreunare, pe când pornografia pe asta se bazează. Ea era senzuală şi asta-l îngrozea. În ea sălăşluiau Dumnezeu împreună cu toţi demonii săi. Ea-i povesti cum fusese la mare o singură dată, că apa i se încolăcise în jurul coapselor, avidă, necontrolată, că....
Prima fericire fu zămislită.
Nimeni, niciodată nu mi-a semănat cum îmi seamănă Napoleon, El este reflexia mea într-o apă murdară.           
           

duminică, 2 septembrie 2012

Sub apă

Motto : am făcut dragoste cu un mac beţiv
şi te-am născut
Lumea aşa s-a născut. Într-un chip murdar, sublim, senzual, imund şi minunat. În acea zi de 1 iunie toate oglinzile lumii fură acoperite cu un văl negru. Tatăl meu murise chinuit de sunetul mării din adâncul deşertului Atacama. Din casa noastră de iută, din camera lui scufundată în nisip, el pretindea că aude chemarea nebună a valurilor izbindu-se de talazuri. Şi-a-nceput să sape dârz în spatele grădinii, în căutarea ecoului unei ape sărate. După zece ani de excavări găsise 3 armuri, 4 înecaţi şi o femeie cu un păr roşcat ce i se întindea până la noadă, dar apă ba…
Un pescăruş rătăcit se lovi neîndurător de fereastra noastră şi prevesti ce va să vie. În deşertul Atacama fusese atras un pescăruş, de marea din mintea tatălui meu sau de una reală, aflată sub nisip ?
L-am îngropat împreună cu pescăruşul cel rătăcit. Şi-n ziua aceea, după sute de ani, a început să plouă, ploua cu păcat şi ne uda pân’ la os. Ne iubirăm cu toţii cu patos şi iubirea musti în pământ, dusă în adâncuri de ploaie.
După luni de zile, într-una din nopţi am auzit vaietul mării chemându-mă. O doream. Aşa că am pornit în căutarea ta. Oglinzile lumii fură acoperite. Şi lumea plânse atât de mult şi se iubi atât de mult, încât Atacama deveni mare.
Pentru cel mai iubit om în viaţă şi în moarte, care iubea marea.